Hvězdné děti

25. srpna 2017 v 13:30 | Psychedelic |  Magie, rituály,symboly a vše
Indigové, Křišťálové a Duhové děti - tyto pojmy již nejsou dnes nijak neznámé, i když nejznámější jsou Indigové děti. Dohromady se Indigovým, Křišťálovým a Duhovým dětem říká Hvězdné děti. Je to proto, protože jejich kořeny pochází z různých koutů Vesmíru. Všechny mají na Zemi úkol, tedy zbořit starý systém, včetně dogmat, umělých tradic, negativního myšlení a nastolit nový systém, který bude založen na lásce a míru. Toto je jen ve zkratce popsán jejich úkol, ale ve skutečnosti je jejich úkol širší. Hvězdné děti neovlivňují jen jedince či rodinu, ale celou planetu.


Bohužel ještě pořád bývají tyto děti velmi špatně pochopeny a nedostává se jim té podpory, kterou tak potřebují. Ze strany rodičů je to proto, protože neví, co si mají počít. Starý a neužitečný školský systém a úřednické tabulky často klasifikují děti jako problémové, hyperaktivní, nekomunikativní apod. S tímto zaškatulkováním mají nejčastěji problém Indigové děti. Jsou to svéhlaví bojovníci Světla a nedají se nikým a ničím ovlivnit. Naopak Křišťálové a Duhové děti jsou klidnější, ale také zranitelnější. Hvězdné děti však vyžadují a potřebují zcela jiný životní styl, jiný přístup jak rodiny, tak i okolí. Potřebují jiné aktivity. Potřebují zázemí a podporu i pozemskou, aby mohly plnit svůj úkol. Hvězdné děti nejsou dnes ojedinělé a rodí se stále častěji.

Hvězdné děti je pozoruhodná skupina dětí s velice zvláštními schopnostmi. Došlo u nich k probuzení některých jejich genetických struktur a ty nám přinášejí pomoc mezihvězdného původu. V budoucnosti se s námi tyto děti podělí o nové technologie a pomohou nám lépe porozumět vědním oborům, které jsme zatím sotva začali chápat. Hvězdné dítě můžeme definovat jako dítě napůl lidského a napůl mimozemského původu. Existuje mnoho různých vysvětlení mimozemského podílu v podstatě těchto dětí. Možná za to může reprodukce, genetické inženýrství (Úmyslné míšení rozmanitých ras), biomedicínská technologie, telepatické propojení vědomí (Kdy se jedno vědomí sveze na dalším) nebo dokonce


úmyslně realizovaná reinkarnace nějakého hvězdného návštěvníka do lidského těla. Mezi hvězdné návštěvníky patří děti, které mají paralelní aspekty. O těch si povíme o trochu později. Mezery v našich archeologických nálezech napovídají, že jsme v nějakém období lidské evoluce učinili tak obrovské pokroky v technologii, metalurgii, alchymii a architektonice a dokonce jsme byli schopni přechodů mezi různými světy, že jim ani dnes nerozumíme. V lidské historii a evoluci existují obrovské mezery v archeologické spojitosti. Jinak řečeno, chybí nám spousta dokladů, které by ukázaly k jakým nevšedním změnám struktur v našem fyzickém vývoji došlo. Většina artefaktů, jež nalezli archeologové, ukazuje, že z hlediska evolučního vývoje učinila lidská rasa posun od opice k naší současné podobě, takřka přes noc. Zdá se, jako bychom vynechali určité vývojové kroky. Například ve starověkých egyptských hrobkách jsou na zdech důkazy o manipulaci s energií, neboť se tam nacházejí malby postav, které nesou koule bílého světla, sférické bubliny červené energie nebo něco, co vypadá jako elektrické vedení podobné dnešním bateriím. Odkazy podobného typu jsou také ve starodávných spisech. V sumerských tabulkách ras jsou zmínky o rase Annunaki, která údajně pochází ze vzdálené desáté planety našeho solárního systému. Obdobně v první kapitole Bible v knize Genesis jsou zmínky o obrech, již spadli z nebes, sexuálně se spojovali s lidmi a ze kterých vznikla zcela nová rasa neobyčejně nadaných lidí. Ve starobylých literaturách je ve skutečnosti nespočet zmínek, jež naznačují, že jsme ve vesmíru nikdy nebyli sami a že nás ve všem podstatně ovlivnili návštěvníci z jiných časů a míst. V průběhu celých našich dějin zobrazovalo hvězdné návštěvníky také umění.

Existuje nespočet maleb s náboženskou tematikou, které v pozadí vyobrazují létající talíře nebo jiné létající přístroje, z nichž některé mají dokonce nadpozemské piloty. Ve starověké Indii se tyto létající přístroje nazývaly Vishnya a existuje zde mnoho příběhů o těch, kdo v nich pravidelně cestovali okolo Země a také dále. Mezery v archeologických objevech, objekty zobrazené v historickém umění a dávno sepsaná posvátná slova naznačují, že možná v minulosti došlo k tomu, že na Zemi přišli návštěvníci z jiných míst vesmíru a přispěli svým genetickým materiálem. Buď se přímo množili s rozvíjející se lidskou rasou nebo úmyslně promísili své DNA s našimi biologickými systémy, jež byly v té době stále ještě ve vývinu. V současnosti je v našem světě nespočet dospělých jedinců, kteří v sobě nesou něco z tohoto starověkého genetického materiálu. Jejich DNA se probudilo zcela novým způsobem a přineslo jim větší vnímavost. Dospělí, již v sobě nesou tyto genetické stopy, mají pocit, jako by do našeho světa nezapadali a pociťují obrovskou potřebu vrátit se domů.

Mnoho z nich je intuitivně nebo fyzicky nadaných a mohou vykazovat nejrůznější talenty, např. vrozenou schopnost dálkového vidění či schopnost léčit, a jejich vědomosti jsou za hranicemi jejich zkušeností. Těmto lidem se běžně říká hvězdné sémě. Jsou často fascinováni určitými hvězdami a konstelacemi, obzvláště je fascinuje Orion, Plejády, Arkturus a dvojhvězda Sirius. Někteří z hvězdného sémě s sebou přinesli jazyky, umění, literaturu, hudbu a symboly, které reprezentují jejich mezihvězdný původ. Hvězdné sémě je předchůdcem hvězdných dětí, jež jsou ještě více geneticky a evolučně vyvinuté. Během toho, jak DNA mezihvězdného původu pokračuje ve svém přirozeném vývoji, přicházejí hvězdné děti do našeho světa. Energetické pole hvězdných dětí je velice pečlivě vyladěné, takže mají naprosto odlišné soubory vazeb harmonických energií než ostatní lidské bytosti. Jejich energetická pole jsou hedvábně hladká a bez statiky. Jsou jako řeky frekvencí světla, které proudí bez přerušení, a zatímco tak činí, pomáhají těmto dětem vzdělávat se, zklidnit se a naplnit. Hvězdné děti přicházejí do našeho světa s výjimečnou inteligencí a mají vynikající dispozice pro nejrůznější vědní obory a také obrovské pochopení vědy a vědních principů, jež většina dospělých těžko chápe. Strašně rády hovoří o kvantové realitě. Hvězdným dětem se často zdá o létání a o místnostech naplněných bílým nebo barevným světlem. Zdá se jim, že se vznášejí v kosmických lodích a rozmlouvají s nadpozemskými bytostmi. Mnoho hvězdných dětí má také naprosto mimořádný vliv na elektronické přístroje a svou blízkostí způsobují jejich poruchy nebo je svou pouhou přítomností náhodně vypínají a zapínají.

Některé z hvězdných dětí dokážou zhasnout pouliční lampy pouze tím, že jdou kolem nebo zrovna projíždějí okolo autem. Jsou úžasně intuitivně nadané a často naprosto plně rozumí energetickému léčení. Mnoho z nich vidí aury a ostatní energetická pole. Když používají své duševní nadání, jsou schopny přesně diagnostikovat nemoci fyzického těla. Často také dokážou ovlivnit druhé pomocí telepatie nebo jsou jasnozřivé. U některých z nich byla zjištěna schopnost levitace či telekineze. Způsobem svého myšlení v jednotlivých odděleních připomínají tyto úžasné děti jinou skupinu, a sice křišťálové děti. Dokážou v jediném okamžiku poskočit v logice od hypotézy rovnou k řešení problému. Mají také úžasnou schopnost zpracovat velké množství informací najednou, takže se zdá, jako by odněkud dostávaly celé stažené soubory informací. Rovněž dokážou diskutovat na nejrůznější témata, ačkoliv příslušné předměty nikdy nestudovaly. O některých hvězdných dětech je známo, že dokážou zmizet a zase se objevit někde zcela jinde, což může být pro jejich rodiče poněkud frustrující! Hvězdné děti jsou často vícerozměrně uvědomělé, takže je pro ně snadné překlenout několik realit zároveň, a dokonce o nich diskutovat s ostatními. Naprosto bez námahy dokážou zpracovat informace různého druhu a nemají přitom v sobě žádný zmatek.

Dále jsou schopny vědomě rozpínat a bortit čas - dokážou zkrátit, nebo prodloužit určité události tím, že záměrně pracují vně času. Přirozeně chápou, že vědomí je rychlejší než rychlost světla, a používají své vědomí k tomu, aby si změnily časové vazby tak, jak chtějí. Hvězdné děti si akutně uvědomují potřeby životního prostředí a aktivně se zajímají o stav naší planety. Po fyzické stránce mají tyto děti často trochu větší hlavu, než je běžné, a proto bývá při jejich porodu nutný císařský řez. Tělesnou teplotu mají nižší, než je obvyklé, např. místo běžné bazální tělesné teploty kolem 36,7 °C se jejich tělesná teplota často pohybuje kolem 35,6 °C, což dokazuje, že je v metabolické rovině spotřebovávána pomaleji. Obecně mají hvězdné děti silný imunitní systém a za normálních okolností bývají mimořádně zdravé. Jelikož se ale spoustě z nich nedostává podpory v jejich nadání - a u řady z nich toto nadání není vůbec rozpoznáno - některé z nich potom fyzicky projevují svůj zármutek ve formě depresí nebo nemocí.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama